Главното “З”

Винаги са ме питали както е това “З”.

Тройка ли е, що ли е ?

Ми не, това е просто едно главно “З”, като следваща буква в иЗречението … А защо така пиша ли ? Хммм … Винаги съм се стремял да съм раЗличен. Не интересен, а раЗличен (има раЗлика ако се замислиш, нали ? ).

А на тия, които толкова много се интересуват какво аджеба е това “З”, отговарям:

Колкото до “З-то” … не се правя на интересен, а се опитвам да се спася от такива като вас, т.е. “критици” прашни.
Оргиналност на мисленето, краен индивидуалиЗъм, своеобраЗие и дори ако щете лек ексцентриЗъм.
Тоест всичко мое, което Вие НЕ можете да имитирате !”

1 thought on “Главното “З”

  1. Pingback: The END has a START - Клуб Тъпак