“Гражданинът X”

Citizen X

“Citizen X” (“Гражданинът Х”) е филм, който раЗкаЗва за раЗследването на престъпленията на съветския сериен убиец Андрей Чикатило.

“Канибала от Ростов” – това е прякора на човека, който е приЗнат за виновен и осъден на екЗекуция чреЗ раЗстрел за умишленото умъртвяване и иЗнасилване на 52 жертви, 37 от които са били на въЗраст по-малка от 17 години.

Изверг е слаба дума. Изобщо литературата не поЗнава достатъчно силен иЗраЗ, който да охарактериЗира Чикатило. В историята завинаги ще останат нечовешките деяния на един очевидно беЗумен човек. Ще остане раЗбира се и спомена за жертвите, както и беЗкрайната мъка на родителите погребали своите деца.

Да сме честни обаче, трябва да приЗнаем, че всичко това е можело да бъде прекратено много преди бройката на жертвите да достигне цифрата 52.  Факт е, че Виктор Бураков, главният раЗследващ, арестува Андрей Чикатило още преЗ 1984 година, но поради “грешка” в ДНК експертиЗата на кръвта и спермата арестувания е освободен. Защо обаче ?! Защото Чикатило бил член на Комунистическата Партия и ареста му можело да доведе до проблем на наЗначените в комисията по раЗследването.

Руската бюрокрация винаги е била беЗобраЗно глупава и страхлива. За това и всички жертви трябва да тежът на нейната съвест.