Драга, Ана …

ТоЗи текст е малко по-особен от другите в блога. Докато мислех по него раЗгадах некои истини и се раЗочаровах по пътя към тях.

Това е алитературен текст и за първи път заставам срещу употреблението на литературата. Знаете, че всички първи неща са трудни. Така е и в любовта.

Уважаеми читателю, надявам се да си чел романа на Лев Толостой „Ана Каренина”. Ако пък таЗи книга отсъства от домашната ти библиотека (което няма да ме учуди) то винаги можеш да гледаш екраниЗацията.

„Ана Каренина” е роман, който беЗспорно е един от най-сериоЗните в цялата световната литература и отраЗяващ същността и последствията от най-висшата и духовна човешка ценност – любовта.

Така ли е в действителност?

Нека да си говорим истини, уважаеми читателю.

Любовта не съществува или пък ако я има, то тя е въЗприела един много раЗличен обраЗ от общоприетия.

Ето тук заставам срещу литературата и смело мога да заява, че „Ана Каренина” не е роман, който ни покаЗва какво велико чувство е любовта и как тя е само за силните и смелите. Напротив – „Ана Каренина” е роман, чреЗ който Толостой се опитва да ни предпаЗи от гибел.

Женският нрав е лековерен и иЗменчив и порочен”

Факт! Съгласете се с мен, че жената винаги е лицемер в обичта си, а мъжът винаги егоист.

Каренина и Вронски го докаЗват. Те са събирателен обраЗ на всички мъже и жени по света.

Лицемер ли е всъщност Ана? Да! ЧреЗ всичките си неини действия тя ни покаЗва това.

Сватбата за Алексей Александрович, който е на висок пост в министерството, е сватба с цел подсигурен живот. ВръЗката й с граф Вронски е желание да замести вече поЗастарелия си съпруг с нещо младо и свежо. Посягането сетне към опиума не е реЗултат на раЗбита психика, а копнеж за връщане към неиЗживяната младост, за един буен и беЗцелен живот. Лицемерно си поведение Ана се опитва да замаскира с прекалената обич към детето си.

„Покаянието на лицемера е също така лицемерно”

Ние не вярваме на такова поведение … Ами Вронски?! ЕгоиЗмът му е преголям. Женитбата за Кити Щчербацкая, хлътването по Ана, Италия … Графът не се спира пред нищо, дори и когато ясно осъЗнава, че е погребал вече един брак и е на път да раЗбие едно семейство.

„Ако живееш само за себе си, то ти си иЗлишен товар за Земята”

Може би единственото истинско нещо в цялата история е краят й.

ВъЗмеЗдието.

Рано или късно всеки получава своето …

Аз раЗбира се няма да ви я раЗкажа. Можете сами да го видите във филма на Bernard Rose – “Ana Karenina”.