“И в няколко дена тайно и полека, народът порасте на няколко века!”

Още когато споменаха за случая в Катуница се зареках да не пиша и коментирам случилото се.
Писна ми! Писна ми всяка седмица да пиша за загинали в катастрофи по “пътищата на България” или за чалгиЗирането и циганиЗирането на населението. Наистина ми писна.
Точно поради таЗи причина мълча трети ден и нищо не каЗвам (въпреки че колцина приятели искаха да прочетат личното ми мнение за националната трагеди в Катуница и последвалите протести).
В крайна сметка прецених, че една снимка (от шествието в Монтана) и едни беЗсмъртни думи (заглавието!) ще са достатъчно покаЗателни за случващото се преЗ последните няколко дни по улиците на България.

1 thought on ““И в няколко дена тайно и полека, народът порасте на няколко века!”

  1. Pingback: 20!! - Клуб Тъпак