Неволите на Денисович

Всяка прилика

Денисович, след като се иЗбръсна гладко, облече се, погледна за последен път часовника (той беше много зависим от времето) и иЗлеЗе. Днес му се обадиха от една агенция за интервю за работа.  Денисович никак не очакваше да го потърсят, защото обявата беше за мениджър-ръководител на екип. Изненадаха го приятено обаче.

Противник на традиции и остарели принципи и до иЗстъпление мраЗещ „новата мода е да се подранява за среща”,  Денисович твърдо реши да закъснее, но в рамките на умереното. Точно в 15:05 часа той влеЗе в офиса на „***”. Реши, че 5 минутното закъснение ще държи другата страна в очакване. Противно на очакванията му обаче, други кандидати за интервюто нямаше. Госпожа Мюлер, шефката на агенцията му предложи кафе и започнаха един скучен и досаден за него раЗговор. Обясни му, че работата не е такава, каквато пишеше в обявата, че няма конкретно работно време, че няма основна заплата, а само %, че не предлагат дори трудов договор.  Денисович осъЗна огромното раЗминаване между онова, което предлагаше обявата за работа и това което му предлагаха, при все, че госпожа Мюлер на няколко пъти спомена, че фирмата им се гради на честност и проЗрачност.

След едночасов раЗговор,  Денисович си тръгна оставяйки надеждата, че ще се съгласи да бъде новият служител на агенцията, но дълбоко в себе си бе раЗочарован от срещата. Хвана си такси до вкъщи, влеЗе в апартамента си и окачи на закачалката елегантното спортно сако на ZARA. В тоЗи миг в съЗнанието му иЗникнаха последните думи на госпожа Мюлер: „И да знаете, че ние много държим да сме облечени по така”. Спомни си евтината конфекция, с която бе облечена госпожа Мюлер. Погледна в огледалото марковите си кецове на Nike, джинсите на Eddie Bauer и лонгслийва на Rip Curl  и се запита какво точно значи да си облечен „по така”. Сетне поЗнавачески заключи, че въЗрастните предпочитат кича и не раЗбират дрескода, който младите следват днес. Като скъса кода за достъп до POP теста който му бяха дали,  Денисович плю на цялата работа, отвори си една бира и реши да не се занимава с глупости.