Честит ден на книгата и авторското право

pisalka

Днес, на международния ден на книгата и авторското право, ние от екипа на KlubTupak се чувстваме не само длъжни да отбележим тази дата с обикновена честитка, но и да добавим кратък текст за неумиращата и вдъхновяваща сила на книгата.
Честта (за сетен път!) се падна на мен.

Всъщност, какво представлява книгата?
Сам Аристотел казва:
„Книгата е хубава, ако авторът казва в нея само това, което трябва, и така, както трябва.”
Към тези думи бих добавил и Чеховото: „Не пиши, когато няма какво да напишеш.”, защото сами знаете, че да напишеш нещо не е като да кажеш нещо. Трудно се пише. Още по-трудно е да започнеш да пишеш. Но всяко първо нещо е изпитание – дори и в любовта е така. За това днес нека помислим за всички онези автори, издатели, редактори, поети, писатели и прочее майстори на перото, които изливат душата и сърцето си върху редовете за своите читатели. Техният труд не бива да бъде пренебрегван и омаловажаван, пък и ви моля: надейте да сканирате, печатате или публикувате в интернет от тяхно име. Имайте уважение към авторското право.

Противоречиви чувства напират в мен като споменах интернет. Както навремето пергаментът, устното и ръкописното слово са немеели пред печата, така и днес печатът на свой ред е застрашен от новата сила – безпрецедентният информационен източник интернет. Там, където може да намериш и прочетеш всичко, което те интересува. Отделен въпрос е дали е авторско. Днес тези неща не са от особено значение за повечето потребители на глобалната мрежа. Те разглеждат и четат ежедневно десетки статии или уеб блогове, без да си дадат сметка, че написаното е откраднато. Винаги съм се изумявал на такива крадци, които имат нахалството да наричат това „моята статия” или „моя блог”. Затова и ние, които винаги сме се стремели да се отличаваме от другите с остроумие и оригиналност на мисленето, се чувстваме по един или друг начин застрашени от тези крадците на авторското слово.

И тъй като имаме честта да считаме и себе си за автори, днес ние също празнуваме. Честит празник и на вас, уважаеми читатели. И не забравяйте, че книгата е удоволствие и само написаното остава.2011

2 thoughts on “Честит ден на книгата и авторското право

  1. Pingback: Happy Beerday, KlubTupak! - Клуб Тъпак

  2. Pingback: Littera Scripta Manet