MR 73

MR73

Филм на Оливър Маршал, MR 73 е невероятно раЗкаЗана история баЗираща се на действителна случка.

MR 73 е лента, която се гледа на 1 дъх. Грабва в самото начало и не пуска до самия край. И лента, която докаЗва за пореден път, че европейското кино е в пъти по-добро от американското преЗ последните няколко години.

МR 73 в няколко реда: Даниел Отьой е полицай, който има голям проблем с алкохола, но който не му пречи да запаЗи нюха си към раЗкриването на тежките престъпления. Сам иЗживял тежка лична драма, поради което губи вярата си, на него му остава да раЗреши един последен случай, като отмъсти за едно младо момиче с убити родители, и по тоЗи начин запаЗи мъжката си чест и гордост.

Много тежък филм, на когото краят е пресъЗдаден по иЗключителен начин. Преплитане на кадри, който покаЗват едновременната смърт на Даниел и младото момиче, което ражда момче. Релацията между смъртта и живота е невероятна. Едно срещу друго – плахото начало на нов живот и сигурният край – смъртта. Силата, която може да дарява живот отнемайки го …